lördag 25 november 2017

Paris, 1800-talets huvudstad


"Modets makt över staden Paris i en talande bild. 'Jag har köpt en karta över Paris, tryckt på en näsduk.' Gutzkow, Briefe aus Paris I, , s. 82.'"
ur "Anteckningar och material: B. Mode", översättning (här och i övrigt) Ulf Peter Hallberg

Den tysk-judiske skriftställare Walter Benjamin arbetade på ett arbete om Paris på 1800-talet från 1927 till sin död 1940. Det skulle heta antingen Paris, 1800-talets huvudstad eller Passagearbetet. Verket blev aldrig fullbordat men det som blivit klart samt utkast och anteckningar gavs ut efter Benjamins död.

Passagerna var en slags föregångare till varuhusen som uppkom i början av 1800-talet. Inglasade gångar med butiker. "Passagernas fulländade tvetydighet: gata och hus." På omslaget till den svenska utgåvan finns en bild av en av passagerna.
Arbetet kom ut på svenska 1990 (jag har den andra upplagan från 1992) i tre band.

Den svenska utgåvan innehåller inte riktigt hela verket. Anteckningarna är i urval (av Ulf Peter Hallberg, som också översätt). Men den innehåller en hel del. Den är på över 1000 sidor.

Här finns essäer, fragment, citat. Och en samling brev om arbetet. Det är en brett anlagd kulturhistoria om staden Paris. Om mode, flanören, Karl Marx, fotografin, börsen och mycket, mycket annat. Det är en ytterst fascinerande läsning. Och man lär sej mycket. Som att det bara fanns tre kaféer i Paris 1757.

Anteckningarna  (som utgör största delen av utgåvan) är som sagt i urval men det är ett frikostigt urval. Så pass frikostigt att en del fragment upprepas två gånger. Eller ibland i något olika varianter. Så återkommer meningen "Den trojanska hästen - som snö, liksom den kommande vakenheten smyger sig in i drömmen" i sin färdiga form som: "Det förestående uppvaknandet står som grekernas trähäst i drömmens Troja."
Drömmen och uppvaknandet finns som bild på fler ställen i verket.

"En prägling från 1848: 'Gud är arbetare.'" lyder ett av bokens fragment. Walter Benjamin var marxist. Det är svårt att tänka sej en icke-marxist göra samma slags fängslande kopplingar mellan företeelser som Benjamin gör här.

Ibland finns det tankegångar som vore intressant om de tagits vidare eller trådar som skulle varit intressant att se hopknutna. Men det är sällan jag saknar det fullbordade verket när jag läser i Benjamins utkast till det. I dess nuvarande form är det ett rikt och fängslande verk.

Förlaget Atlantis ska snart ge ut en nyutgåva av Paris, 1800-talets huvudstad. Också i tre band. Om Atlantis utgåva skiljer sej från den här på något sätt vet jag inte. Det är möjligt. Benjamin-forskningen har fortsatt sen 1990. I vilket fall är det glädjande att den kommer ut på nytt. Den ska vara svår att få tag på antikvariskt.

"Skratt är sönderslagen artikulation."
ur "Anteckningar och material: J. Baudelaire"

(Först publicerad 9 december 2015. Atlantis nyutgåva har kommit ut sen dess och borde fortfarande finnas att köpa. Det finns fler inlägg om Walter Benjamin under Walter Benjamin-etiketten.)

Inga kommentarer: