måndag 31 maj 2010

I, i och Sri Sri


Boklesebloggens Lyrik på en söndag, har kommit till bokstaven I.

1. Apropå att hon sett Babel så är första frågon kring en diskussion de hade där om demokrati och poesin. Om diktens svaga ställning i Sverige gentemot dess starka ställning i en del diktaturer. Och nåt med ingenjrskonst.
Nu har jag inte sett programmet. Det finns flera skäl till poesins relativa svaga ställning i Sverige. Att poesi kan ha en större betydelse i länder med förtryck är nog sant. Vissa former av uttryck spelar större roll under vissa tider.
Men om landets alla poesiälskare, i ett försök att återupprätta lyrikens roll i vårt konungadöme, marscherade till Stockholm, tog makten och införde en hårdhänt diktatur så tror jag inte det direkt skulle leda till ökad diktläsning (nu tror jag inte att detta förfarande föreslogs i programmet - men jag kan ha fel).

2. Sen ska man presentera en dikt av en indisk poet.
I Babelfrågeställningen ingick som sagt också om Sverige är för mycket av ett ingenjörsland för att uppskatta poesi. Den frågeställningen är enbart felaktig. Indien är minst lika mycket ett ingenjörsland som Sverige och där har poesin en stark ställning.
Dikten "Jayaberi" av Sri Sri är från hans klassiska samling Mahaprasthanam. Skriven på telugu. Sri Sri blandade influenser från folkliga visor, telugiskt talspråk och västerländsk modernistisk poesi på ett sätt som till en stor del säjs gå förlorat i översättning till engelska (även i de fall han själv stod för dem.
Dikten på länken är en rätt ordagrann tolkning av pseudonymen Crazyfinger. Slutraderna:
"Those moments will arrive/when I alone/fill the whole earth/the sighs of my moaning cries/soaking the world in a rainstorm:/I too/will sprout/as the white petal/of the lotus of the universe:/I too /will swoon/as the string/of the lute of the universe:/I too/will rise up/as the flag/on the palace of the earth".

3.Och en dikt av en poet på I. Ur I-avsnittet av Inger Christensens alfabet kommer dessa rader:

marsbäckarna finns om bäckarna finns;
om syret i bäckarna finns, syret
särskilt; finns särskilt där alla cikadornas
i-ljud finns, särskilt där cikorians
himmel som blåelse upplöst i vatten

(övers. Sven Christer Swahn).

Inga kommentarer: