söndag 17 juni 2012

Citerat från veckans läsning

"I gryningen samma natt
hände tre saker som är värda att nämnas bland de oräkneliga saker som händer i en gigantisk stad. Det var tre skeenden som inom sig rymde den inbördes relation som alltid förbinder personer i samma drama, även om de ibland är obekanta för varandra, och även om en av dem är en simpel fylltratt."
ur Abaddon, utplånaren av Ernesto Sabato, övers. Annika Ernstson

Inga kommentarer: