tisdag 26 oktober 2010

Tematrio oskön litteratur


Lyran vill för veckans tematrio veta vad vi läser som inte är skönlitteratur. Nu har jag inte helt aktuellt i mitt minne var gränsen för vad som räknas som skönlitteratur egentligen går. Jag har för mej att begreppet täcker mer än man tror. Men, i alla fall:

Böcker om böcker
hade jag en lista med här förra veckan. Det var mest samlingar av artiklar och annan kortare kritik. Jag läser sånt även i tidningar och på nätet. Men jag föredrar det i bokform. Det man förlorar i aktualitet vinner man i det att det finns en gemensam röst bakom texterna.
Essäer och längre texter skrivna direkt för bokform läser jag också (samt böcker om tecknade serier, filmer, pjäser).

Nationalekonomi
Jag har läst en del nyare ekonomer. Men mina favoriter är de klassiska ekonomerna: Ricardo, fysiokraterna och Karl Marx. De tre banden av Kapitalet har jag läst med stort nöje. Althussers antologi Att läsa kapitalet är också bra. Även om (eller framförallt för att) ett par av essäerna läser Marx såsom man skull läsa en skönlitterär författare. Den franska titeln på den boken skulle också kunna översättas som en uppmaning: läs Kapitalet.

Reseskildringar
(Reseskildringen räknas ibland till belles lettres). Jag har läst betydligt fler reseskildringar än jag har rest själv

Inga kommentarer: