torsdag 5 november 2015

Kvinnan i forntiden, nutiden och framtiden

"Kannibalen betraktar människoätandet såsom mycket moraliskt; som moraliskt ansågo grekerna och romarne slafveriet, medeltidens feodalherrar lifegenskapen; såsom högst moraliskt anser den moderna kapitalisten lönarbetsförhållandet, kvinnornas utsugning och barnens demoralisering genom fabriksarbete."
ur Kvinnan av August Bebel, översättare okänd

Kvinnan i forntiden, nutiden och framtiden är ett klassiskt verk av den tyske socialdemokraten August Bebel. Det kom ut första gången 1883. Det förbjöds. Men det fortsatte komma ut nya upplagor. Den svenska utgåva jag har är från 1903 och bygger på den 34:e omarbetade upplagan. Den hade då bytt titel till Die Frau und der Socialismus och senare svenska utgåvor heter Kvinnan och socialismen. Den senaste kom på 1980-talet. Den saknar dock den charmiga gammalstavningen.

Även i Sverige kom boken att bli populär. Boken togs upp i August Strindbergs artikel "Tag och Läs!" i tidningen Tiden 1884 (dock var avsnittet om Bebel ett tillägg i Strindbergs manuskript av Hjalmar Branting) och den första av flera svenska utgåvor kom ut strax därefter.

Som titeln antyder så är boken uppdelad i tre delar. En som berättar om hur kvinnan haft det förr, en som handlar om samtiden och en om framtiden (ett minus med avsnittet om framtiden är avsaknaden av rymdfärder).
För den nutida läsaren så framstår boken som förvånansvärt radikal. Bebel tar inte bara upp frågan om kvinnlig rösträtt utan också kvinnans rätt till sin sexualitet och hur denna inskränks i det borgerliga samhället.

Låt oss avsluta med orden som avslutar Bebels bok: "Framtiden tillhör socialismen, det vill i första rummet säga arbetaren och kvinnan."

Inga kommentarer: