söndag 17 december 2017

Citerat från veckans läsning

"Äntligen har jag nått framgång!/Om jag överger poesin, kommer allt elände att försvinna./Om jag köper ett pärlhalsband kommer allt att kännas bra./Inga fler gröna ängar eller skymningar i mitt hjärta."
ur "Ålderns framgång" i Sång till gryningen av Moon Chung-hee

"Wang took from the envelope a thin, irregularly shaped sheet exuding A faint fragrance – not paper, but birch bark. A single line of graceful characters was written on it:
  'All the evidence points to a single conclusion: Physics has never existed, and will never exist.'"
ur The Three-Body Problem av Cixin Liu, övers. Ken Liu