söndag 25 april 2010

Citerat från veckans läsning

"'världen är ett sinnestillstånd'. Och i poesin kallas detta sinnestillstånd 'Jag'. 'Jag' förkläder mig som världen - och världen blir uppenbarad.
Detta 'Jag' är inte ett enstaka 'Jag', utan hela världens förmåga att frambringa en vision.
Om jag dristar mig att säga: Jag är en sten, eller jag är en fisk som simmar sida vid sida med tusentals andra fiskar, så har jag samtidigt sagt att allting kan vara 'Jag'. Denna egenhet är det primära.
Vi kan samla kunskap om stenen, om fisken, om oss själva. Och vi kan utnyttja denna kunskap.
Men till slut är denna kunskap endast en närmare utveckling av den slutliga kunskap vi redan besitter när vi säger: Jag är en sten, jag är en fisk, jag är en mänsklig varelse."
Inger Christensen, ur "'Världen är oemotsäglig'", övers. Sven Åhman (i Litteraturens förklädnader, en samling anföranden vid den internationella PEN-kongressen 1978)

"I cannot say the word eye anymore....when I speak this word eye, it is if I am speaking of somebody's eye that I faintly remember....there is no eye-there is only a series of mouths-long live the mouths-your rooftop-if you don't already know-has been demolished"
Bob Dylan, ur baksidestexten till Highway 61 revisited

Inga kommentarer: