tisdag 1 juni 2010

Små problem och praktiska övningar

Ur SMÅ PROBLEM OCH PRAKTISKA ÖVNINGAR av Jean Tardieu

Antag en vägg. Vad händer bakom den?

Vilken är den längsta vägen från en punkt till en annan?

När ni talar om oändligheten, hur många kilometer kan ni då tillryggalägga utan att bli trött?

Mät i tiondels sekunder hur lång tid det tar att uttala ordet >>evighet>>.

Geografi. Vart skulle Seinefloden utmynna om dess källor var benägna i Pyrenéerna?

Vardagsliv. Om ni visste att ni är odödlig, hur skulle ni då inruta er dag?

Personlighet. Antag att ni inte existerar och hitta ställföreträdare åt er.

Rum och tid. En tjugoårig flygare flyger jorden runt så snabbt att han >>vinner>> tre timmar varje dag. Hur lång tid behöver han för att hinna tillbaka till åttaårsåldern?

Aritmetik. Medan Nollan är borta, leker lilla Ettan kurragömma med lilla Tvåan. Hur många är de?

Språk. Upprepa ett ord tills det förflyktigas och analysera det som blir kvar.

översättning Ilmar Laaban. (Uppenbarligen finns det fler problem och övningar av herr Tardieu. Men dessa är de enda som finns översatta i Laabans Skrifter I. Poesi)

Inga kommentarer: