lördag 7 februari 2009

LeRoi Jones / Amiri Baraka


REG. Hey, (To his CO-WORKERS) there's a man with a mask walking towards us!

CLARK. What the fuck is that...is he at? Maaaaan...way out.

DONNA. Yow, it's the lone frigging ranger or who else that hip???

REG. Hip? maybee, you betta check him. Ras say they don't let yr ass in the country wit no mask.

DONNA. Naw, you probably be in there already...

- början av What Was The Relationship of the Lone Ranger to the Means of Production?


LeRoi Jones bytte namn till Imamu Ameer Baraka 1967. Det i sin tur blev senare Amiri Baraka.
LeRoi Jones var en i Sverige omtalad och omskriven framförallt för sin dramatik. Pjäsen Tunnelbanan(Dutchman) översattes och spelades flitigt.

Amiri Baraka-delen av hans författarskap har här nästan helt ignorerats.

LeRoi Jones / Amiri Baraka började som Beat-författare och hans författarskap har behållit en stark rytmisk dimension. Också påverkat av hans böcker om musik. Som de klassiska Blues People och Black Musik.

Namnbytet kom sej av att han blev radikal svart nationalist. Han blev senare marxist verksam i det maoistiska Progressive Labor Party.

Amerikanska litteraturkritiker hade tidigare gett Baraka god kritik. Men hans marxistiska pjäser har fått sämre sådan. "Shrill propaganda" skrev en New York Times kritiker om den senare delen av hans författarskap. (Och även om jag inte håller med så finns det dikter av honom som "the Dictatorship of the Proletariat" ett försvarstal för begreppet proletariatets diktatur som lite gör att man kan förstå den synen.)

Det finns dock kritiker som menar att en pjäs som What Was The Relationshipof the Lone Ranger to the Means of Production? är ett av de viktigaste styckena som skrivits. Jag står närmare dessa.

Amiri Baraka har fortsatt skriva. En dikt han skrev efter elfte september
Somebody Blew Up America fick en viss uppmärksamhet. Han var New Jerseys Poet Lauerate. En guvernör försökte frånta honom titeln.

Dikten börjar med några strofer om att de säjer att det var araber men vilka de "(who say Who do the saying" sen kommer en långt rytmiskt uppräknande: "Who got the tar, who got the feathers / Who had the match, who set the fires / Who killed and hired / Who say they God & still be the Devil"..."who say you ugly and they the goodlookingest".

Det finns en LeRoi Jones / Amiri Baraka Reader med ett stort urval ur hans verk från debuten 1957 fram till år 2000. Såna här Readers kan vara problematiska. Men Baraka har själv varit med och haft inflytande på urvalet. Dikter, pjäser, essäer. Läs.

Inga kommentarer: