måndag 13 september 2010

En trio katastrofer


Lyran har temat katastrofer i dagens tematrio:

Daniel Defoe - Pestens år
"Med ve och fasa pesten slog/London år sextifem./Väl hundratusen mänskor dog;/men jag var ej bland dem!" (övers. Per Erik Wahlund). Med den versen av bokens berättare avslutas Daniel Defoes roman om peståret 1665. Defoe skrev boken på 1720-talet men baserade den på historiska kvarlevor. Boken berättas i en närmast journalistisk stil. Betydligt bättre än Defoes kanske mer kända bok, den om Robinson Crusoe

Sakyo Komatsu - Japan sjunker
Japanerna gillar katastrofskildringar. Denna utspelar sej i en (då) nära framtid där hela Japan börjar sjunka. Romanen ägnar sej lika mycket åt att skildra hur ett antal människor ställer sej till landets undergång som själva de underliggande orsakerna till att landet börjat sjunka. En vemodig skildring.

Dan Zettwoch - Won't be licked! The Great '37 Flood in Louisville
En serie på 30 sidor om hur Zettwochs farfar åkte runt i en båt i ett översvämmat Louisville. Staden är förvandlad när han ger sej ut på sin resa. "Mailboxes, fences, signs - stuff I walked by every day - were now hidden threats." En uppfriskande historia som också blir en tidsskildring av det amerikanska 30-talet. Jag läste den i Best american comics 2007, red. Chris Ware.

3 kommentarer:

Sara BE sa...

Åh, Won't Be Licked ser ju jättefin ut. Intressanta tips överlag!

Petter Malmberg sa...

Dan Zettwoch är en intressant serieskapare. Tyvärr finns hans verk ännu inte samlade i ett album utan utspridda i antologier och minicomics.
Man kan läsa mer om hans serier på hans hemsida

Sara BE sa...

Petter - Tack!