onsdag 29 september 2010

TVÅ RÄVAR

De var en gång två räfvar, hvilka lefde samman;
De njöto ganska mycket af hvarandras sällskap.
En kung, med pantrar och med falkar, uti öknen,
Skilde de begge räfvarne ifrån hvarandra.
Till hanen sade honan: >>O du som söker hål!
Hvar skola vi, till sist, få råkas? Svara!<<
Han sade: >>Om det, för oss, ännu, en andel finns af lifstid,
Blir det i stadens pelsvaru-butik.<<

'Attãr
översättning Eric Hermelin

Jag håller på och läser Persisk balsam ett urval av Hermelins översättningar gjort av Carl-Göran Ekerwald (som dikten ovan då är hämtad ur). Ett slags fortsättning på den klassiska Persisk antologi.
Hittills är den kanske inte fullt lika bra som sin föregångare. Men det vore också svårt. En hel del bra konstigt stavad poesi finns ändå däri.

Inga kommentarer: