lördag 18 september 2010

Jag är inget annat än en poet: jag älskar er alla,

Ur Canto General IX ("Må timmerhuggaren vakna"): VI

jag irrar omkring i den värld jag älskar:
i mitt fosterland fängslar man gruvarbetare
och soldaterna befaller domarna.
Men jag älskar till och med rötterna
i mitt lilla kalla land.
Om jag måste dö tusen gånger
vill jag dö där:
om jag måste födas tusen gånger
vill jag födas där,
nära den vilda araukarian,
den sydliga havsvinden,
de nyss köpta klockorna.
Ingen får tänka på mig.
Låt oss tänka på hela jorden,
och med kärlek bulta i bordet.
Jag vill inte att blodet på nytt skall
dränka brödet, bönorna,
musiken: jag vill att de skall komma med mig,
gruvarbetaren, den lilla flickan,
advokaten, sjömannen,
dockfabrikanten,
att vi skall gå på bio och sedan gå ut
och dricka det rödaste vinet.

Jag kommer inte för att avgöra något.

Jag kom hit för att sjunga
och för att du ville sjunga med mig.

Pablo Neruda
övers. Åsa Styrman

Från den chilenske poeten Nerudas stors och långa diktverk Canto General
I dag är Chiles nationaldag. För en vecka sen var det årsdagen för den USA-stödda militärkuppen i Chile. Canto General, som skrevs innan kuppen, handlar om hela den amerikanska kontinenten. Men den här verkade ändå passande för att uppmärksamma dagen.

Inga kommentarer: