onsdag 5 december 2012

Enkät för bloggläsare

Två studenter på socionomprogrammet håller på att skriva en uppsats om hur samtalstonen ser ut på bloggar.
"Vi vill undersöka samtalstonen mer generellt samt förekomsten av eventuella kränkningar, vilka faktorer som bidrar och vilka som förhindrar.[...]
Att delta i undersökningen är frivilligt, svaren behandlas anonymt och materialet kommer bara att användas till vårt forskningsarbete. Vi har även satt en åldersgräns på 16 år. Vår uppsats kommer sedan att publiceras genom Socialhögskolan på Lunds Universitet i januari 2013."

KLICKA HÄR FÖR ATT FYLLA I ENKÄTEN

Inga kommentarer: