onsdag 12 december 2012

Redogörelse för ett förslag till handlingsprogram för Feta kontrarevolutionärers förbund

"Förslaget innebär att de feta i denna organisation skall begagna sig av militant kärlek som metod, genom att förtära en ledande revolutionär, en revolutionens tjänsteman eller ett monument över revolutionen (t. ex. 16-oktobermonumentet).
  En dylik handling skulle i revolutionens ögon vara rollenlig. De feta i detta samhälle har indirekt beskyllts för att (bland annat) älska mat högre än revolutionen. Att äta upp en revolutionär eller ett revolutionsmonument skulle kunna betraktas som ett sätt att vända denna kärlek mot revolutionen. Att äta är en total och påtaglig handling av förtärande. De feta skulle i sina egna kroppar uppta allt som vore gott och ädelt hos revolutionen och utsöndra det som vore ont. Med andra ord skulle De fetas kroppar rena revolutionen."
ur Den feta människan i historien av Peter Carey, övers. Thomas Preis

Inga kommentarer: