lördag 15 december 2012

Julrim av Falstaff, fakir

"Till julestugan hör, att man sitter samlad vid brasan, knäcker punsch och dricker nötter samt deltager i vad som försiggår. Dit hör bland annat att göra

                                        JULRIM

  Dessa kunna beröra de mest skilda ting, från Absalon till öronspruta, men måste alltid hålla sig strängt till sanningen, därför att det är så gräsligt sällsynt nu för tiden.
  Man kan börja hur högt man vill. Grannen börjar och den andre fortsätter:

               Adelsmannen ropar "leve!"
               för sig själv när han blir greve1)
             
               Bonden sig med fingrar snyter,
               när hans blåda näsduk tryter.2)

              "Cisådär!" vi ropa när
              fästmön får en annan kär.

[...]

             Strindberg guldet vill fixera
             för att mig testamentera.

 1)En socialistisk sättare vill, att jag i stället skall skriva:
                     Adelsman är varje son
                     som till fader har ett "von".
Nej sättare, det är ett dåligt sätt.
2) Socialisten föreslår:
                    Bourgeois är varje bracka,
                    som ej lånar dig en hacka.
Nej, jag går ej in därpå! Avbryt mig ej mer."

ur "Julestuga" av Falstaff, fakir. Citerat efter Falstaff, fakir-urvalet Ett svårskött pastorat och andra historier

Inga kommentarer: