lördag 8 december 2012

MARTHA

"En grupp påstod att hennes liv fick sin inriktning redan när hon låg hopkrupen och osynlig i mrs Quests livmoder. Hon genomgick fiskens, ödlans, apans stadier, vaggade i uråldriga hav vyssjad av tidvattnens rytm. Men dessa tidvatten, mrs Quests pulserande blod, sjöng inte vilka visor som helst för Martha, utan sånger om vrede, eller kärlek, eller fruktan, eller harm, sånger som gick in i barnets passiva hjärna som ett öde."

ur Martha av Doris Lessing, övers. Sonja Bergvall

Inga kommentarer: