lördag 1 december 2012

LUCKA 1

"När härolden  et Co. avtågat, satte jag mig åter ned att läsa; men det gick trögt. Mina ögonlock tyngdes allt mera och mera; slutligen insomnade jag och boken föll mig ur handen.[...]
  Då jag vaknade, hade det redan mörknat. Fördenskull fann jag för gott att tända ljuset. Sedan såg jag på klockan, som visade tio minuter över sex. Min sömn hade således räckt bra länge; men jag ångrade ej den tid, som därtill blivit använd; ty jag kände mig nu helt kry och rask och hade fullt skäl att instämma med Sancho Panza i hans påstående, att den, som först uppfann konsten att sova, måste hava varit en mycket förståndig karl."
H. B. Palmær, ur "Brev från Stockholm under riksdagen 1847-48". Citerat från Palmær-urvalet Beska droppar som borde finnas i var persons boksamling.
I år är vår julkalender en citatkalender, med ett nytt citat varje dag fram till och med jul.

Inga kommentarer: