måndag 25 maj 2009

De tio bästa av Lars Gustafsson


Med anledning av att Lars Gustafsson tilldelats Selma Lagerlöf-priset så kommer här en lista på hans enligt min mening bästa böcker, kronologiskt ordnad:

Poeten Brumbergs sista dagar och död

Lars Gustafssons debutroman kommer 1959 och är fast förankrad i 50-talet. Men i den bra biten. Mina favoritavsnitt är de med romanen-i-romanen om en furste.


Förberedelser till flykt

Denna novellsamling har liksom delarna om Fursten i debutromanen en fantastisk karaktär. En del tycker den är för Borges-påverkad. Men i flera novellerna är alldeles lagom Borgeska som "En ö i trakten av Magora".


Kommentarer

En samling artiklar. De flesta från tiden när Lars Gustafsson var redaktör för BLM.


Den onödiga samtiden

Brevväxling med Jan Myrdal. Några år senare skulle Gustafsson komma att ge ut en brevväxling med Per Ahlmark. Man kan tycka att detta är en udda kombination.

Gavs ut på nytt för några år sedan.


Sigismund

I denna den fjärde delen av romansviten Sprickorna i muren går formexperimenterandet ofta över i rent nonsens. Nästan som en parodi på den första boken i sviten: Herr Gustafsson Själv


Sonetter

Gustafssons dikter tillhör den jämnaste delen av hans författarskap. Denna samling med stavelseräknande sonetter från 1977 står dock ut lite. Finns i samlingsvolymen Ur Bild i bild.


En biodlares död

Den sista och bästa boken i Sprickorna...-sviten. Om de få ögonblick när smärtorna avtar.


Berättelser om lyckliga människor

Novellsamling. Bäst är den inledande "Morbror Sven och kulturrevolutionen".


Variationer över ett tema av Silfverstolpe

Som väl framgår av listan så föredrar jag den tidigare delen av Gustafssons författarskap. Hans poesi fortsätter emellertid att hålla hög klass. Från 1996.


Bränder Tolkade dikter från Vergilius till Heaney

Han är också en god tolkare av andra poeter. I denna samling finns Petrarca, Guillevic och Borges med flera.

Inga kommentarer: