onsdag 13 maj 2009

FESTMÅLTID


Det var en stor konfirmationsmiddag
Där var kusin Pontius Pilatus
Kusin Bette och Arbetets söner
Hästhandlarens döttrar och bröderna Lumière
Onkel Sam var också där
Loths döttrar och Fia Janssons två vindögda bröder
Moder Svea och Mikaels Strogoffs moder
Kusin Vitamin och Molnets broder
Sven Duvas fader och hans vilda fru
Man väntade bara på kung Ubu
Plötsligt öppnades dörren
Och in kommer den Evige fadern
Det var densamme
Ni talar om en familjehistoria
Ni talar om en statshemlighet
Aldrig hade man trott något sådant
Det är verkligen sant att han är i stånd till allt
Den där Varelsen
Men det festligaste i historien
Det är att han hade människosonen som en smörgås under armen
Han kastade honom på det heliga bordet
Å alla glada antropofager i salen
Så väl de kände till ritualen
De störtade sig fram
Under stoj och glam
Och det blev bara en munsbit för dem
Betjäningen måste man prisa
Och skivtallriken spelade gång på gång
Salomos Höga visa.

Jacques Prévert
övers. Claes Hylinger

Inga kommentarer: