onsdag 20 maj 2009

NOAK NEMO av Sarah Kirsch


NOAK NEMO

På kvällen lägger han ihop loggboken, öppnar
Den stora Hölderlinutgåvan medan
Nautilus skjuter sina gammalmodigt byggda
Sjögräsbevuxna ensliga terrasser
In i månljuset. Att vänta på uppdrag
Vore meningslöst.

Sarah Kirsch
övers. Lasse Söderberg och Irmgard Pinel
Dikten finns att hitta i Kirsch-urvalsvolymen
Glashussplitter.
Bild av Kevin O'Neill.

Inga kommentarer: