tisdag 4 augusti 2009

Till Jenny av Karl Marx

Till Jenny
Jenny! Modigt jag säga vågar:
våra själar i kärlek sig enat har!
Med en enda gemensam eld de lågar,
samma ström genom deras vågor far.

Världen ger jag hånfullt svar på orden,
handsken slår jag mot dess breda trut.
Jättedvärgen faller tungt till jorden,
min glöd släcker ej hans spillror ut.

Gudalik blir då min vandring
genom spillrorna av världens rike.
Varje ord blir till eld och handling
och min hand blir Skaparhandens like.

1835
Karl Marx
övers. Bengt Anderberg

Översättningen finns i Bengt Anderbergs En förtrollad värld. Han skriver också kort om dikten och Marx. "Men detta var den första och sista dikt Marx publicerade. Dock kan man ju säga att han var en väldig, profetisk diktare i hela sin gärning." En förtrollad värld är en samling texter av Anderberg. Vanvördiga bibelstudier, läsningar av andra texter och lite dikter. Det är en väldigt underhållande bok.

1 kommentar:

Jenny sa...

Jag gör en liten knix och tackar ;). /Jenny