måndag 12 oktober 2009

Tre om Kina


Lyran har kinesiskt tema på sin trio i dag. Apropå Kinas nationaldag den förste. Då fick Kina här sin 10 bra-lista. Så där finns redan en del kineser. Men temat gäller också böcker som handlar om eller utspelar sej i Kina. Så tre sådana:

Morbror Sven och kulturrevolutionen av Lars Gustafsson
Den inledande novellen i samlingen Berättelser om lyckliga människor. Morbror Sven är en laboratorieingenjör som bli skickad till Kina av sitt företag mitt i början av kulturrevolutionen. Som ställs inför ett ingenjörsproblem och kulturella skillnader. "Kort sagt, ett studium under natten av Ordföranden, Kamrat Maos skrifter hade övertygat honom, Morbror Sven, om att vännerna var på rätt väg. Det måste vara möjligt att sammanfoga en propelleraxel av separata smidesstålstycken." Gustafssons bästa novell.

A brief history of chinese fiction av Lu Hsun
Den litteraturhistoriska forskningen har gått framåt sen Lu skrev den på 1920-talet. Så årtal och sånt ska man nog gå till andra böcker efter. Men Lu beskriver den kinesiska litteraturen genom utdrag ur verken. Dessa är väldigt väl valda och gör att boken fortfarande är en utmärkt introduktion till den klassiska kinesiska prosan och en mycket underhållande läsning.

Rapport från kinesisk by av Jan Myrdal
"Vägen till revolutionen ja. Det är ju många år sedan nu och mycket har jag kanske glömt. Men jag skall försöka berätta vad jag kommer ihåg. Jag fick ju aldrig gå i skolan som barn, vad jag lärt mig har jag lärt på fritid och i partiskolan. Nu kan jag läsa tidningar och brev, men inte mer. Jag är ju jordbrukarson så allt kanske inte blir lika klart som om jag fått studera mer." Bai Yude, gammal ganbu, 60 år (NU DIREKTÖR FÖR YAN'ANS VATTENREGLERINGSBYRÅ)
Rapport från kinesisk by från 1963 tillhör de mest översatta av de svenska böckerna. Myrdal låter ett par av byborna berätta om livet i byn och om hur det förändrats. Ibland berättas det sen kort om dessa bybor.
På senare tid har det varit en mindre backlash mot boken. Den kritiseras för att Myrdal inte kunde kinesiska, inte spelade in samtalen och inte själv kunde fritt välja byn han bodde i. Allt detta kan man diskutera och bör tas i beaktande om man ser boken som historisk källa. Men det framgår i texten och boken var inte ett forskningsarbete.
Det är fortfarande en stark berättelse om en by och en tid. De röster som talar här och deras berättelser hade vi varit utan om Kinas beskrivande enbart överlämnats till sinologer.

2 kommentarer:

Lyrans Noblesser sa...

Jag tänkte väl att du skulle kunna plocka fram tre tips till :-)

Petter Malmberg sa...

Att man kunde ha böcker som handlar om eller utspelar sej i Kina var en viss hjälp.