torsdag 26 november 2009

Alice's restaurant - If you want to end war and stuff you got to sing loud

Arlo Guthrie - Alice's Restaurant Massacree


This song is called 'Alice's Restaurant'. It's about Alice,
and the restaurant, but "Alice's Restaurant" is not the name of
the restaurant, that's just the name of the song. That's why I
call the song 'Alice's Restaurant'."
Arlo Guthries nästan tjugo minuter långa klassiska thanksgiving-sång. Blev en film av Arthur Penn (Bonnie och Clyde, Fyra vänner) där Arlo Guthrie spelade sj själv. Filmen avslutas med en filmatisering av sången. Men utelämnar epilogens uppmaning till att starta en alice's restaurant massacree-movement.

Inga kommentarer: