söndag 1 november 2009

Till tvivlets lov

Prisat vare tvivlet! Jag råder er detta: den
som prövar ert ord som ett dåligt mynt
må hälsa mig glatt och med aktning!
Jag ville att ni vore kloka och inte
gåve ert ord med alltför stor tillförsikt.

Läs historia och se
de oövervinnliga härarna på vild flykt.
Överallt
störtar oförstörbara fästningar samman; och
om armadan när den löpte ut var oräknelig,
så var de återvändande skeppen
möjliga att räkna.

Så stod en dag en man på det obestigliga berget
och ett skepp nådde
det oändliga havets slut.

O, vackra skakning på huvudet
över den obestridliga sanningen!
O, tappra läkarbehandling
av den räddningslöst förlorade sjuke!

Men skönast av allt tvivel:
när de modfällda försvagade lyfter huvudet
och inte längre tror
på sina förtryckares styrka!

Bertolt Brecht
översättning Johannes Edfelt

Inga kommentarer: