måndag 9 november 2009

Stora muren


Vår underbara Stora mur!
Detta märkliga byggnadsverk har utsatts på kartan och alla människor med någon bildning världen över känner förmodligen till det.
Men allt den åstadkommit är att den har pressat livet ur stora skaror tvångsarbetare - den höll aldrig hunnerna borta. Nu är den bara ett gammalt minnesmärke, men dess slutliga utplåning kommer att dröja länge än och det kan rentav hända att den bevaras.
Jag har alltid en känsla av att vara omgiven av en Stor Mur. Stenväggarna består av gamla tegelstenar, senare förstärkta med nya tegelstenar. De har sammanfogats till en mur som innestänger oss.
När skall vi sluta förstärka Stora Muren med nya tegelstenar?
Förbannad vare denna underbara Stora Mur!
Den 11 maj, 1925
Lu Hsün
(övers. Reidar Ekner)

Inga kommentarer: