söndag 7 mars 2010

Citerat från veckans läsning

"Kamrat Jerochymov å sin sida försäkrade med stor uppriktighet, att han skulle låta hänga mig på en bergknalle utanför Lilla Bulguma, så att man kunde se mig från alla håll. Detta skulle ske så snart Petrograds kavalleri hade lämnat staden.
Vi räckte varandra handen och tog farväl som de allra bästa vänner."
Jaroslav Hasek, ur Den tappre soldaten tar kommandot, övers. Alvar Eriksson

"Jordens undergång är sen idag igen. Darek,/det blir inget, precis som du sa. Och jag blir aldrig kär/igen, på riktigt. Vi försvinner utan att veta hur vi var ämnade./Idag såg jag noga på mitt ansikte i en grön fickplunta/och (ve och fasa) det var inte grönt utan gult, lila, svart."
ur "Liksomleende" av Agnieszka Wolny-Hamkalo, övers. David Sjybek

"Redan den andra januari upphör de flesta människor skriva dagbok. Men kvar finns alltid en liten kärntrupp som kanske inte är så roliga när dom lever men som man har all anledning vara tacksamma mot när de är döda."
Pär Rådström, ur "Dagböcker" i Fångat i flykten

Inga kommentarer: