fredag 12 mars 2010

Guide till Skriftställning


Då det har kommit ut nitton volymer i Jan Myrdals Skriftställning så skulle det kanske kunna vara en poäng att göra en snabb guide över vad som finns i de olika böckerna. Jag tar också upp ett par närliggande volymer.

Skriftställning 1-4, 1968-1973
De fyra första volymerna av Jan Myrdals "enmanstidskrift" (något Myrdal börjar kalla den i den fjärde volymen) gavs ut i PAN-original. Kortfiktion, polemik och artiklar om litteratur och kultur blandas.
Den första, bara kallad Skriftställning, sålde bra och fick god kritik. ("Sextiotalet hade för mig varit en obehaglig period av beröm" som Myrdal skriver i förordet till Skriftställning 5). De två första volymerna har förutom debatt- och kulturartiklar också noveller som "Sommarsägner från folket efter oss" och "Antecknat". Dessa är av fantastisk, grotesk karaktär. Även många av de andra texterna är mörkt ironiska och väldigt underhållande.
De fyra första Skriftställning är den väsentligaste delen av serien.

Skriftställning 5-11, 1975-1978
Skriftställning 5 och 10
Uppdelningen i teman märktes kanske inte direkt med den femte volymen, också utgiven på PAN-original. Texter om litteratur och politik. Men på denna följde fyra volymer på andra förlag. Den tionde kom åter ut på PAN-original. Och presenterades som en volym om litteratur och kultur. Skriftställning 5 innehåller flera artiklar om Strindberg och Balzac. I Skriftställning 10 finns bland annat material kring Myrdals roman Karriär.
Dessa två volymer är mest lika de fyra första. Trots dagens syn på Myrdal som framförallt samhällsdebattör så var det de här volymerna om kultur som så att säja var mainstream-Jan Myrdal.

6-9 och 11
Lag utan ordning
Denna kom ut samma år som Skriftställning 5. Den har först i efterhand inlivats bland Skriftställning-böckerna. Bland de politiska temaindelade volymerna så är denna den mest intressanta. Den innehåller debatt kring grundlagsförslaget och IB. Myrdals genomgångar av formuleringarna i de föreslagna lagparagraferna. Där han bland annat visr hur en paragraf som ser ut att skydda från diskriminering egentligen säjer att domstolar har rätt att med rättsligt stöd särbehandla.

Tyska frågor
Artiklarna i boken är huvudsakligen skrivna när Myrdal bodde i Västtyskland på stipendium. Om yrkesförbudet i väst, förtrycket i öst. Myrdal argumenterar för nödvändigheten av ett enat demokratiskt Tyskland. Något som var kontroversiellt i Sverige av år 1975. Det är en bra välskriven volym men nästan hela finns omtryckt i Skriftställning 17. Det nya Stor-Tyskland som fortfarande går att köpa på bokrean.

Avgörande år. Svenska frågor 1975-1977
Redigerades av Lars Åke Augustsson. Tunn volym som man kan hoppa över om man inte är väldigt intresserad av debatten inom den svenska vänstern på 70-talet.

Klartexter.Skriftställning 9
Också mest politisk debatt. Men artiklarna här om Mao och IB och den sovjetiska imperialismen och den svenska ekonomiska krisen är intressanta och välskrivna. Ett bättre exempel på debattören Myrdal under senare hälften av 70-talet än den föregående volymen.

Kampuchea och kriget. Inlägg och polemiker. Skriftställning 11
Boken är bara på 80 sidor och går utmärkt att hoppa över.

Skriftställning 12-16, 1982-1992
I de här volymerna återgår Myrdal till att blanda polemik och kulturartiklar. Även om det bara är den tolfte (Dussinet fullt, nr 13 heter Den trettonde och nr 14 har namnet 14!) som gör så fullt ut. Sen delas innehållet i böckerna in i underavdelningar och lösare teman.

Så handlar Den trettonde mycket om litteratur med bland annat en avdelning om Myrdals roman Barndom. Här finns också ett inte använt förord till den tidiga romanen "Badrumskranen". Och Myrdal hånar Svenska Akademien i en artikel ("Intellektuellt är Svenska Akademien en nationell pinsamhet. En församling snillrik som P O Sundman och smakfull som Östen Sjöstrand! Den svenska litteraturens B-lag!") vilket alltid är trevligt. En av de bättre volymerna.

Medan 14! är mer politisk. Med flera underavdelningar. Det politiska innehållet i dessa två volymer skulle säkert förvåna en del numera. Sovjetunionen beskrivs som ett betydligt större hot än USA. Artiklarna om Afghanistan är de intressantaste i 14! som också innehåller ett personregister till alla tidigare delar i Skriftställning-serien.

Den femtonde volymen En annan ordning har undertiteln "Litterärt & Personligt". Den är den sista riktigt bra i serien. Och är att rekommendera för den som är mer intresserad av författaren Myrdal än debattören (även om Myrdal själv inte skulle gå med på en sån uppdelning).

Nr 16 i serien (Tidens ålder) går att köpa på rean. Är uppdelad i underavdelningar men blandar texter av flera slag. Fortfarande finns det mycket intressant här, men man börjar märka att Myrdal har den bättre delen av sitt författarskap bakom sej.

Skriftställning 17-19, 1992-2002
Med de här återgår serien till tematiskt ordnade volymer. En om Tyskland, en om litteratur och en om yttrandefrihet och sånt. De här skrev jag om i veckan. De ska fortfarande gå att köpa på rean. Fast egentligen kan jag bara fullt ut rekommendera den sjuttonde volymen, den om Tyskland.

Några volymer som liknar de kallade Skriftställning:

Söndagsmorgon (1965)
Samlar krönikor från Söndags-Tidningen. Påminner mycket om de två-tre första Skriftställning i stuket. Men med lite lättare hand. Väldigt roliga texter. Rekommenderas.
Finns dels i egen volym och i samlingsvolymen Samtida (som också samlade de två romanerna Samtida bekännelser av en europeisk intellektuell och Rescontra).

Tal om hjälp (1971)
Samlar kritik av den svenska u-hjälpen. Tillsammans med Lag utan ordning Myrdals bästa debattsamling.

Ord & avsikt (1986)
Har undertitel "Ett resonemang". Snarare essäer än artiklar. Ett problem med den artonde Skriftställning-en är att Myrdal sagt det intressanta i den med större tyngd här.

Inga kommentarer: