söndag 28 mars 2010

Palmsöndag av Kurt Vonnegut


Palmsöndag har undertiteln "ett självbiografiskt collage". I förordet föreslår Kurt Vonnegut även att den kan kallas för blivvit. En blivvit får vi veta var ett uttryck som användes under Vonnegts barndom som betydde "ett kilo skit i en halvkilospåse".

Boken samlar olika kortare texter - tal, recensioner, förord (bland annat ett förord till en utgåva av Slakthus 5, flera texter kretsar kring den romanen och de försök som gjorts att förbjuda den i diverse amerikanska skolor).

Det är texter av varierande kvalité. I en av de intressantare avdelningarna så finns ett stycke där Vonnegut graderar sina böcker. Palmsöndag får C, och det är en rimlig bedömning.

Inga av böckerna får F, alltså underkänt, men två får D. Den ena av dessa är romanen Slapstick. I en "självintervju", där Vonnegut svarar på frågor ställda av Vonnegut tar han upp det dåliga mottagande Slapstick fick när den kom. Enligt Vonnegut så var det många recensenter som tog den som ett bevis på att Vonnegut aldrig hade varit bra. Stycket där han ger Slapstick ett D (ett överdrivet lågt betyg enligt mej) är skrivet ett bra tag efter självintervjun. I den går han enbart med på att romanen skulle kunna vara dålig. Vad som är intressant är att han beskriver hur hårt denna kritik tog honom. Romanerna närmast efter Slapstick är av en lite annorlunda, mer realistisk stil.

I intervjun räknar han också upp fler uttryck från sin barndom och deras absurda obscena betydelser. Det obscena hos Vonnegut är ofta av ett oförställt barnsligt slag. Ett avsnitt i boken, XII, har rubriken "Obscenitet". Det domineras av novellen "Stora rymdknullet" ("The Big Space Fuck").
Den skrevs till Again, Dangerous Visions, som ingick i en serie SF-samlingar redigerade av Harlan Ellison där olika tabuartade ämnen togs upp (ett typiskt exempel från första volymen är Theodore Sturgeons "If All Men Were Brothers, Would You Let One Marry Your Sister" som handlar om incest - titeln är bättre än novellen).

Man skulle när man läser Vonneguts romaner med alla dess mini-noveller, redogörelser för Kilgore Trouts berättelser, lätt tro att han är en stark novellförfattare. Men ofta försvinner det speciellt vonnegutska i det kortare formatet. Novellsamlingen Välkommen till Aphuset får B- i betyg av Vonnegut själv, och det är ett rättvist betyg. Men "Stora rymdknullet" är en av Vonneguts bättre noveller. Med en melankolisk ton som bryter mot den over the top obscena titeln.

Denna novell och ett par andra stycken i boken, bland annat ett om Mark Twain, gör att denna rätt lättviktiga samling ändå är läsvärd.

Efter Palmsöndag gav Vonnegut ut den sista av sina riktigt bra romaner- Deadeye Dick. Den hade han nog gett A.

Inga kommentarer: