tisdag 7 juli 2009

Bearbetade översättningar


Recensioner av den på Vertigo förlag återutgivna romanen Golem har gjort mej intresserad av att läsa om boken. Jag minns mest att det inte alls var så mycket golemar som jag hade velat. Titeln är kanske inte en lika blatant falsk varudeklaration som Varulven av Aksel Sandemose. Men snudd på. En del av skildringarna av staden har jag för mej var bra. Så att läsa om den med minskade skräckförväntningar skulle nog ha sina poänger.

Problemet är att Vertigos utgåva är en bearbetad version av den gamla översättning. Vad det innebär har recensenterna varit vaga med. Som de ofta är. Samma gäller Tranans utgåva av Achebes Allt går sönder. I den står en kommentar till översättningen där den reviderade versionen säjs bygga på en engelsk utgåva av romanen från 2000. Men att Ebbe Lindes översättning bara ska ha reviderats lätt. Mest för att öka konsekvensen när det gäller de afrikanska uttrycken i boken.

Så om du skulle ha första utgåvan av Allt går sönder så behöver du bara skaffa nyöversättningen om ett inkonsekvent användande av igbotermer stör dej.

Vilket inte direkt säjer mej huruvida jag bör låna nyutgåvan av Golem eller om jag kan nöja mej med att läsa mitt eget exemplar. Tranan använder ordet reviderad om den nya versionen av Ebbe Lindes översättning. Medan Vertigos är bearbetad. Bearbetad borde vara en större förändring än reviderad.

Den utgåva jag har av Golem är från 1975. Om översättningen står där att förlaget "valt att behålla språket i den svenska översättningen från 1916, då vi är övertygade om att något väsentligt skulle gå förlorat om vi bytte ut Ernst Kleins fina tolkning med dess lätta patina mot en modern svensk språkdräkt." Klein har pluralformer på verben ("Sedan tego vi en stund.") och en del gammaldags meningskonstruktioner. Man kan nog anta att nyutgåvan inte har pluralform på verben.

Jag tror jag nöjer mej med den version jag har.
(SvDs Eva Johansson ägnar ett par ord åt bearbetningen och ger efter att ha jämfört de två versionerna den nya varianten ett gott betyg. Det är väl så mycket om detta man kan begära i en recension. Men det ger en ändå inte svar på hur stor skillnaden är mellan de två.)

4 kommentarer:

Per sa...

Enligt Edenborgs efterord har jag för mig att den avgörande skillnaden ligger i bruket av tankestreck. Meyrinck var väldigt förtjust i användandet av just tankestreck, som något sätt att skildra huvudpersonens psykiska instabilitet typ.
------------------------------------
Vilket innebär att det kunde kommma en lång radda tankestreck, innan ämnet abrupt bröts.
-----------------------------------
Den ursprungliga översättningen har tonat ned det här ganska rejält och använt en mer konventionell och sparsmakad typografi. ---
-----------------------------------
Och sen, som du säger så har väl Edenborg redigerat bort gamla ändelser och språkformer.
-----------------------------------
I övrigt är jag lite osäker på om det var några mer djupgående förändringar ---

Petter sa...

Tack. Det underlättar beslutet.
Jag hade gissat på färre tankestreck. För det är en hel del redan i Ur-Klein. Om det är ännu fler hos Meyrink så är det kanske inte så underligt om det tonades ned.

Vertigomannen sa...

Det är en rätt grundlig bearbetning; jag gick igenom översättning mening för mening mot originaltexten och gjorde omfattande ändringar. Hade jag bara tagit bort ålderdomliga former och ord hade det fått heta revidering. Nu är det bitvis en nyöversättning, bitvis tämligen troget Klein.

Petter Malmberg sa...

Då får man kanske kolla in Vertigo-versionen nästa gång jag läser om den.
Jag tyckte ändå, vid omläsning, att Kleins översättningen höll rätt bra. Men jag har ju inte jämfört med originalet.