tisdag 1 september 2009

It's a strange world. Let's keep it that way.


Nu finns första förhandsvisningen av det sista numret av Planetary uppe. Serien, ritad av John Cassaday, skriven av Warren Ellis och färglagd av Laura Martin har tagit god tid på sej att få ut detta sista nummer som kommer i oktober.

Den senare hälften av Planetary har inte riktigt hållit samma klass som den första. Men de fem sidorna ser intressanta ut. En typisk ellisk diskussion om tidsreseteori. Intressant är att denna epilog verkar bli ett slags fortsättning på det nionde numret av Planetary: "Planet Fiktion".
Ett nummer som då det var populärt och hade ett rätt öppet slut länge frågats om av läsare om det skulle få en fortsättning. Nu verkar Ellis ha en delvis annan ingångspunkt till historien än den mest efterfrågade. Men det får en ändå att fundera lite på om påverkan från läsare har stort inflytande på historier som berättas i fortsättningsform.

Previewen får i alla fall lite upp mitt intresse igen och jag tänker läsa om de tre album av Planetary som jag har i väntan på det fjärde som förhoppningsvis kommer ut snabbt efter detta det sista numret.

Inga kommentarer: