måndag 14 september 2009

Triss i Död


Lyrans tematrio handlar denna dag om döden. Så tre böcker om döden:

Ubik av Philip K. Dick
I denna framtidsroman så finns Moratorier där man kan prata med de döda om de har tillräckligt med halvliv kvar. Eftersom det är en Dick-roman så blandas de pseudovetenskapliga förklaringarna för detta ihop med den Tibetanska dödsboken.
Länge tycks dessa döda ha rätt lite att göra med handlingen. Men de visar sej ha en central roll. Boken kretsar kring teman som förfall och död. En underhållande läsning.

Garderingar av Jan Myrdal
"Innan du gick på muggen grubblade du över livets mening och döden och det. En gång var det stora mysterier. Sedan blev det teologi. Hur kan Gud vara god om han låter mig dö? Nu har det blivit något Pettersson funderar på innan tarmarna kommit igång. Det är ett framsteg." Det är "Sagesman" som talar. Han låter Pettersson en tidig morgon ställa frågor om vad det tjänar till. Andra kapitlet handlar om döden och heter "Döden till Fadder". Den gamla sagan om han som fick döden som gudfar återberättas.
Garderingar har getts ut i pocket tillsammans med Moraliteter. Den är bättre än den föregående Moraliteter, även om den också är bra.
(Garderingar spelades först som radiopjäs 1968. Sattes upp som pjäs på en teater för ett par år sedan.)

Pestens år av Daniel Defoe
(Ej att förväxla med Pestens tid) Defoes bästa bok handlar om London 1665 och pesten. Defoe skrev denna tidiga dokumentära roman i början på 1720-talet. Det är en detaljerad redogörelse för ett liv som under detta 1665 går helt i dödens skugga.
Boken avslutas med en vers av den fiktive berättaren "Med ve och fasa pesten slog/London år sextifem./Väl hundratusen mänskor dog;/men jag var ej bland dem""

Inga kommentarer: