onsdag 2 september 2009

Ur Moraliteter

Introduktör:

Då den anklagade sakerförklarats för tidspillan men samtidigt befunnits konstnärlig dömes han till statsstipendium av sådant slag som av Kungliga Statskontoret ej behöver utbetalas med annat än ära samt förpliktigas han väl vårda sin konstnärliga ådra, noga studera Dagens Nyheters kultursida...

JM:

Nåd.

Introduktör

...noga studera Dagens Nyheters kultursida, idka samvetskval över sin hustrus kaffekokning, intressera sig för samtidens interpersonella relationer samt offentligt meddela att han tillhör en intellektuell och ny vänster med sinister morgonöppning.
klubbslag

Kvinna:

Synden straffar sig självt; sockerärtor åt JM även; kvar i sängen; djupare själsliv; större förskott.
(Pierné, Tennsoldaternas marsch.)

Ur "Angående JM:s tidspillan" första stycket i Jan Myrdals Moraliteter från 1967.

Inga kommentarer: