söndag 20 december 2009

Nobelalfabetet a: Ashbery och Asturias


Lyran har kommit till a i nobalfapetet.

Miguel Ángel Asturias
Miguel Ángel Asturias dog samma dag som jag föddes. Vilket kanske inte är så intressant i och för sej. Att denne guatemalanske författare skrev en stor mängd romaner, som utgör grunden för den latinamerikanska våg som bara hade börjat när Asturias fick nobelpriset 1967 och som kanske inte fortsätter men fortfarande påverkar dagens latinamerikanska och spanskspråkiga litteratur, är mer av intresse.
En av hans bästa och mest populära romaner är Presidenten, en roman som la grunden för genren Diktatorromanen (Augusto Roa Bastos Jag den högste, Gabriel García Márquezs Patriarkens höst med flera.
Men åtminstone alla av hans som finns på svenska är bra.

John Ashbery
Som den mest kände nu levande amerikanske poeten så behöver kanske inte John Ashbery en introduktion. Nobelpriset är i stort sett enda priset han inte fått. Han har blivit MTVs officiella Poet Laureate (ung. hovpoet).

Han debuterade på 50-talet. Och brukade säjas ingå i en New York-skola av avantgardistiska poeter. Hans poesi är formmässigt nyskapande. Även om hans bästa dikter kommer perioden direkt efter den mest post-strukturalistiska poesin. Från början av 70-talet till slutet av 80-talet skrev Ashbery sina bästa bitar. Även om också senare dikter som Flickor på flykt

Flera av hans tidiga diktsamlingar blev kontroversiella för sin obegriplighetoch märkliga form. Men hans dikter är inte enbart obegripliga utan också vackra och vördnadsvärda (awesome) och formmässigt ändå rätt säkra.

Också hans pjäser är bra. Första samlingen att börja med är antingen Skuggtåg eller långdikten En våg ur vilken dessa rader kommer:

"Inte något särskilt underligt, men att verka alldaglig/Är ju också konstigt. Bara sättet vi känner på inför alltsammans,/Och inte känslan som sådan, är konstigt, konstigt för oss, som lever/Och vill fortsätta leva under samma närsynta stjärnor, som vi känt/Sedan barndomen då vi tittade ut genom ett fönster, såg dem/Och genast tyckte om dem." (övers Ragnar Strömberg)
Rader som också kan fungera som motivering till varför han ska få det där sista priset att lägga till samlingarna.

2 kommentarer:

Lyrans Noblesser sa...

Det var bra att du introducerade John Ashbery , även om inte alla kanske behövde det ;-)

Petter Malmberg sa...

Vem vet, nägon kan ju ha missat honom.
Poeter är väl allmänt sett den minst kända författarsorten.