tisdag 2 juni 2009

BRON

Mellan nu och nu,
mellan jag är och du är,
ordet bro.

Du går in i dig själv
när du går in i ordet:
världen sluter sig
som en ring.

Från strand till strand
sträcker sig alltid en kropp,
en regnbåge.

Jag skall sjunga på dess branter,
jag skall sova under deras valv.

Octavio Paz
ur Salamander 1958-61
på svenska i VARJE DAGS ELD och andra dikter
tolkning Lasse Söderberg

Inga kommentarer: