lördag 27 juni 2009

Willy Kyrklund 1921-2009

0 O dessa! dessa!

YAO: Mästaren tänker på välklädda personer. När mästaren mötte en välklädd person med ett säkert uppträdande, stockade sig andan i halsen på honom och han fick icke fram ett ljud.

LI: Möjligen syftar mästaren på något annat.

(ur Mästaren Ma från 1953)

Inga kommentarer: